درخواست سرویس (ویژه دانشجویان)

مرکز محاسبات سریع / امور کاربران / درخواست سرویس (ویژه دانشجویان)
مشخصات دانشجو / درخواست کننده
نام
نام خانوادگی
شماره دانشجویی
شماره همراه
مقطع تحصیلی
پست الکترونیکی
دانشکده
گروه
مشخصات استاد راهنما/ مدیر پروژه
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
شماره تماس
مشخصات زمانی
مدت زمان استفاده (روز)
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
تعداد هسته
حافظه (گیگا بایت)
حجم دیسک (گیگا بایت)
سیستم عامل
ورژن سیستم عامل (دقیقا تعیین شود)
نرم افزارهای موردنیاز
شرح مختصری از پروژه
 
 
 
کد امنیتی