تعرفه‌ها

مرکز محاسبات سریع / تعرفه‌ها
قیمت هر واحد سرویس زیرساخت به صورت ساعتی
یک هسته پردازشی (ریال) یک گیگابایت حافظه رم (ریال) یک گیگابایت دیسک (ریال)
290 240 18
گروه‌های سرویس‌دهی
گروه اول گروه دوم گروه سوم گروه چهارم
دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان
شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه کردستان
دانشجویان و اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها کاربران آزاد
75 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تخفیف -
 
* پس از تایید درخواست، هزینه حاصل باید به شماره حساب 1108058192 به نام وجوه امانی درآمد واحد پژوهشی دانشگاه کردستان، بانک تجارت، شعبه دانشگاه کردستان واریز گردد و تصویر فیش پرداختی به آدرس hpc@uok.ac.ir ارسال شود.
  
* اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه کردستان که متقاضی پرداخت هزینه خدمات از محل گرنت پژوهشی هستند، می بایست فرم مربوطه را تکمیل کرده و به آدرس hpc@uok.ac.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است که این فرم از طریق ایمیل تایید درخواست برای ایشان فرستاده می شود.